Odborná způsobilost

14foto-01.jpgKE STAŽENÍ: Osvědčení o autorizaci → živnostenský rejstřík → výpis z obchodního rejstříku

Společnost MIKULÍK projekty s.r.o. je odborně způsobilá a disponuje potřebnými oprávněními pro zajišťované činnosti :

  • projektová činnost ve výstavbě
  • autorizace v oboru pozemní stavby

Zaměstnáváme projektanty odborně způsobilé se SŠ a VŠ vzděláním stavebního směru s praxí v projektové a inženýrské činnosti.

Externí projektanti profesí a specialisté na statické posudky, odborné posudky a architekturu jsou smluvně zajištěni převážně s okruhu autorizovaných osob ČKAIT a ČKA, okruh externistů je dlouhodobě stabilní a je průběžně doplňován podle požadavků na náročnost jednotlivých projektů.

V rámci udržování systému managementu kvality jsou projektanti společnosti průběžně vzděláváni jak po stránce stavebně technické, tak po stránce legislativní. Ovládají prostředky elektronické komunikace, programové a HW vybavení firmy  v rozsahu potřebném pro komunikaci uvnitř firmy a navenek.

  • Společnost MIKULÍK projekty s.r.o. má zřízeno pojištění odpovědnosti do výše 5 mil Kč.
  • Autorizované osoby

Ing. Jaroslav Mikulík, ČKAIT 1301361, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
František Mikulík, ČKAIT 1300782, autorizovaný technik pro pozemní stavby