O nás

Společnost MIKULÍK projekty s. r. o. se dlouhodobě zabývá poskytováním služeb v oblasti přípravy pozemních staveb – zejména projektové a inženýrské činnosti.

Poskytujeme kompletní projektové služby od studie a vizualizace, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení po prováděcí dokumentaci novostaveb a rekonstrukcí:

  • bytových a občanských staveb
  • rodinných domů
  • halových a výrobních objektů

Převážnou část naší činnosti provádíme ve zlínském kraji, převážně v uherskohradišťském regionu. Podle typu projektu, přání a požadavků zákazníka však působíme prakticky po celé ČR, namátkou můžeme uvést Brno, Praha a Olomouc.

V rámci inženýrské činnosti v zastoupení stavebníka zajistíme potřebná povolení a rozhodnutí potřebná ke stavbě včetně zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí potřebných pro jejich vydání.

Během výstavby provádíme autorský dozor a nabízíme i možnost spolupráce při uvedení stavby do provozu – kolaudaci.

Na základě dlouhodobé spolupráce s odbornými firmami Vám zprostředkujeme výkon funkce stavebního dozoru či koordinátora BOZP při provádění stavby. Nabízíme také zajištění souvisejících služeb spojených s přípravou stavby – výkup pozemků, zpracování geometrických plánů apod.

Stručná historie společnosti

Projektová a inženýrská kancelář MIKULÍK vznikla v roce 1998 jako malá projektová kancelář se sídlem v Buchlovicích.

Po rozšíření činnosti je v roce 1999 založena provozovna v Uherském Hradišti, což se ukázalo jako dobrý krok k rozvoji služeb a jejich přiblížení ke klientům naší kanceláře.

Od roku 2000 se dále rozvíjí spolupráce s externími projektanty. V letech 1999 – 2001 je postupně zaměřována část činnosti firmy na projekty regenerace a oprav panelové výstavby. Kromě projektové činnosti v oblasti bytových a občanských staveb firma sbírá zkušenosti v oblasti projektů staveb pro výrobu a technologické instalace.

V roce 2004 přijímá firma první zaměstnance.

V roce 2006 obdržela firma certifikát systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

V září roku 2006 je založena společnost MIKULÍK projekty s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti, která přebírá a prakticky převzala aktivity v projektové a inženýrské činnosti původní fyzické osoby.

V roce 2009 obhájila firma certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 pro činnosti projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost ve stavebnictví včetně stavebního dozoru.

V říjnu 2011 se projektový atelier stěhuje do nových prostor v sídle firmy na ulici Svatoplukova v Uherském Hradišti.

V roce 2012 společnost zaměstnává celkem šest  projektantů stavební projekce, přičemž projektové práce profesí a specialistů jsou zajišťovány smluvními externími specialisty, společnost přechází na udržování necertifikovaného systému managementu kvality.

V roce 2015 se náš kolektiv rozrostl na sedm projektantů stavební projekce, přičemž byla dále rozvinuta naše spolupráce s externími projektanty – odborníky na profese, statiku a dopravní stavby.

V roce 2016, stejně tak jako tomu bylo i v předchozích letech společnost investuje do obnovy a rozvoje technického vybavení, pravidelně se snažíme naše pracovníky vzdělávat a připravovat pro nové úkoly, projekty.

sekce_onas